Στο σημείο αυτό θα μπορεί κάθε χρήστης να θέτει το ερώτημα του σχετικά με θέματα που τον απασχολούν (φορολογικά, λογιστικά, εργατικά, ασφαλιστικά, λοιπών φορολογικών ζητημάτων κλπ.).

Ειδική ομάδα συνεργατών μας θα ανταποκρίνεται άμεσα επεξεργαζόμενη το ερώτημά σας.

Εάν η απάντησή δεν απαιτεί ‘’ιδιαίτερη’’ επεξεργασία, θα αποστέλλεται άμεσα, με προτεινόμενη λύση του θέματος (εντός 3 εργάσιμων ημερών).

Εάν το ερώτημα απαιτεί ιδιαίτερη επεξεργασία και εμβάθυνση σε λεπτομέρειες, θα σας ενημερώνουμε άμεσα για τις περαιτέρω πληροφορίες που χρειαζόμαστε και για το σχετικό κόστος επεξεργασίας του ερωτήματος.

Σε περίπτωση αποδοχής της χρέωσης, θα πρέπει να μας δίνετε συγκεκριμένη εντολή ανάληψης έργου και η αμοιβή μας θα προκαταβάλλεται σε ειδικό για το σκοπό αυτό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας.

Μετά την κατάθεση της αμοιβής μας θα ξεκινά η επεξεργασία του ερωτήματος και εντός 3 εργάσιμων ημερών θα σας γνωστοποιείται εγγράφως η απάντησή μας σε αυτό.

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος επεξεργασίας θα ενημερώνεστε άμεσα από τους συνεργάτες μας, οι οποίοι και θα δικαιολογούν τον λόγο, για τον οποίο είναι απαραίτητη η ‘’καθυστέρηση’’ στη λήψη απάντησης από μέρους μας.

Συμπληρώστε παρακαλώ τη σχετική φόρμα της προβλεπόμενης διαδικασίας για να μας θέσετε το ερώτημά σας.

 

On line Service - Form

By submitting this form, you accept our privacy policy.
captcha
Ανανέωση