ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το 1990 και έκτοτε συμμετέχει ενεργά στο επιχειρηματικό περιβάλλον προσφέροντας εξαιρετικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους τους λογιστικούς και φορολογικούς τομείς της αγοράς με μεγάλη τεχνογνωσία και άρτια εξειδίκευση. Η εταιρεία μας απασχολεί συνολικά 25 άτομα, το καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό πεδίο δράσης. Με συνεχή επιμόρφωση η εταιρεία προσφέρει στους συνεργάτες της υψηλά επίπεδα επαγγελματικής γνώσης, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας και των διεθνών πελατών της.

 

Κάθε πελάτης μας υποστηρίζεται από μόνιμη ομάδα, η οποία επικοινωνεί μαζί του τακτικά προς κάλυψη των πιθανών εκκρεμοτήτων και καθημερινών θεμάτων του, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, οι συνεργάτες μας σε συνεργασία με τους πελάτες μας, βοηθούν στην κατανόηση και διεκπεραίωση της καθημερινότητάς τους. Αρχή μας, από την ίδρυση της εταιρείας μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, οι οποίες να αντιστοιχούν στο ανάλογο κόστος (value for money).

about-dinamiki.jpg
vivlia2.jpg

H ειλικρίνεια, η ακεραιότητα, το αίσθημα εμπιστοσύνης που δημιουργούμε στον πελάτη μας, η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του, η ευγένεια, η φιλοτιμία, ο στόχος για μακρόχρονη συνεργασία που βάζει στην άκρη το βραχυπρόθεσμο κέρδος, είναι οι βασικές αρχές που καθορίζουν και οδηγούν την επαγγελματική συμπεριφορά μας.

 

Με βάση την πολυετή εμπειρία μας θέτουμε ως στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων των πελατών μας στη χώρα μας. Οι πελάτες κερδίζουν από την συσσωρευμένη εμπειρία μας σε θέματα εταιρικής φορολόγησης. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας με γνώμονα το φορολογικώς βέλτιστο αποτέλεσμα σε κάθε εξεταζόμενη περίπτωση.

 

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε τέσσερεις γλώσσες, Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά.

Τα γραφεία μας

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions