Λοιπές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

tax-services11.jpg

Λοιπές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Mε τις συνεχείς κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, και την ολοένα αυξανόμενη γραφειοκρατία των δημοσίων υπηρεσιών η εταιρεία μας με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απαλλαγούν από την καθημερινότητα των διεκπεραιωτικών εργασιών παρέχοντάς τους μια μεγάλη ποικιλία συμβουλευτικών και παράπλευρων υπηρεσιών, πάντα με στόχο την διεκπεραίωση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά

 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας (εκκαθαρίσεις μηνιαίων αποδοχών, υποβολή καταστάσεων στους ασφαλιστικούς φορείς, εξοφλήσεις συνδρομών)
 • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα εργατικού δικαίου και απασχόλησης
 • Παρακολούθηση ετήσιων αδειών, ασθενειών και απουσιών
 • Σύνταξη και Υποβολή των απαραίτητων εγγράφων για την πρόσληψη και απόλυση μισθωτών
 • Υποστήριξη για υπαγωγή σε προγράμματα του ΟΑΕΔ
 • Αντιπροσώπευση των συμφερόντων των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Διαχείριση Εισπράξεων
 • Διαχείριση Πληρωμών
 • Διαχείριση Διαθεσίμων
 • Αντιπροσώπευση των πελατών μας έναντι των διαφόρων Αρχών
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Μεταφραστικές Υπηρεσίες
 • Νομικές συμβουλές σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους
© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions