Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Σε αγαστή συνεργασία με ελεγκτικές εταιρείες προσφέρονται ανεξάρτητες υπηρεσίες ελέγχου μητρικών αλλά και θυγατρικών εταιρειών.

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά

  • Τακτικοί έλεγχοι χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Έλεγχοι για διεθνή αναφορά και πληροφόρηση
  • Ανεξάρτητη αξιολόγηση οικονομικών και μη οικονομικών στοιχείων και άλλων εργασιών διασφάλισης ειδικού σκοπού.
  • Υπηρεσίες Διασφάλισης Κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου)
tax.jpg
© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions