ΝΕΑ

Υπερεργασία – Υπερωρία

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσής σας από την εταιρεία μας, θα επιθυμούσαμε να σας γνωστοποιούμε, ότι με βάση τη απόφαση 32143/Δ1.11288 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2401/22.06.2018 του Υπουργείου Εργασίας, από 01.07.2018 η υπερεργασία και η νόμιμη υπερωριακή απασχόληση θα αναγγέλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, την ίδια μέρα και μάλιστα πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους, σε αντίθεση με την μέχρι σήμερα διαδικασία, κατά την οποία η γνωστοποίηση των υπερωριών κάθε μήνα (έντυπο Ε8) γινόταν έως τις 15 του επόμενου .

Αλλαγή σε στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση που έχει καταχωριστεί σε έντυπο Ε8 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μπορεί να πραγματοποιηθεί με νέα υποβολή, πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής.Αλλαγή σε στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση που έχει καταχωριστεί σε έντυπο Ε8 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μπορεί να πραγματοποιηθεί με νέα υποβολή, πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής.

Μέχρι 31/8/2018 μπορεί να υποβάλλεται το έντυπο Ε8 με την παλιά του μορφή (γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης), για την υπερωριακή απασχόληση που θα πραγματοποιηθεί εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2018 (περίοδο προσαρμογής).

Από 1/9/2018 όμως, οι εργοδότες θα υποβάλλουν υποχρεωτικά το νέο έντυπο Ε8, για την αναγγελία της υπερεργασίας ή/και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων, όπως προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι κατά την υποβολή των εντύπων Ε3 και Ε4, αναγράφεται υποχρεωτικά (στο σχετικό πεδίο) ο αριθμός αδείας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για ειδικότητες σχετικές με:

α) συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

β) χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων,

γ) εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες,

δ) χειρισμό και την επιτήρηση ατμολεβητών και

ε) εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης.

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions