ΝΕΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ CAPITAL CONTROLS

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, από 01.09.2019 παύουν να ισχύουν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί επί των τραπεζικών συναλλαγών (capital control’s), οι οποίοι ίσχυαν εδώ και περίπου 50 μήνες.

Αναλυτικά :

α) Καταργείται ο περιορισμός έως 10.000,00 ευρώ μετρητών ανά ταξίδι που ίσχυε για τους κατοίκους εσωτερικού όταν ταξίδευαν στο εξωτερικό.

β) Καταργείται ο περιορισμός της εξαγωγής κεφαλαίων από φυσικά πρόσωπα ποσού έως 4.000,00 ευρώ ανα δίμηνο.

γ) Ο περιορισμός της εξαγωγής κεφαλαίων έως του ποσού των 100.000,00 ευρώ ημερησίως, για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών με τη προσκόμιση στη Τράπεζα των τιμολογίων και σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ότι τα τιμολόγια δεν έχουν προσκομιστεί και σε άλλη Τράπεζα.

δ) Καταργείται η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων στο εξωτερικό, με τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Τράπεζα καθώς επίσης και της μεταφοράς του σχετικού χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Νοσηλευτηρίου και όχι του ιδίου του δικαιούχου.

ε) Καταργείται το όριο των 2.000,00 ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα, για συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία.

στ) Καταργείται το όριο των 8.000,00 ευρώ ανα τρίμηνο για φοιτητές εξωτερικού στη περίπτωση που τα ποσά καταβάλλονται σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμίσθωσης κατοικίας, με τη προσκόμιση δικαιολογητικών.

ζ) Απελευθερώνεται η πληρωμή διδάκτρων στο εξωτερικό και καταργείται η υποχρεωτική μεταφορά του ποσού σε λογαριασμό του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

η) Καταργείται το όριο μεταφοράς ποσού έως 5.000,00 ευρώ το τρίμηνο, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών στο εξωτερικό και σε λογαριασμό του ιδίου του φοιτητή.

θ) Καταργείται η απαγόρευση πληρωμής μισθοδοσίας στο εξωτερικό.

ι) Απελευθερώνονται οι πληρωμές σε POS τραπέζης εξωτερικού και αυτό πλέον θα γίνεται χωρίς την ύπαρξη σχετικής αδείας από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

ια) Καταργείται ο περιορισμός ανάληψης στο εξωτερικό, ποσού έως 5.000,00 ευρώ με κάρτα.

ιβ) Καταργείται η απαγόρευση συναλλαγών μέσω internet εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε Τράπεζα στο εξωτερικό. Οι συναλλαγές αυτές είναι : η μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, η αγορά έργων τέχνης και δημοπρασιών, οι συναλλαγές με εταιρίες στοιχηματισμού, οι αγορές σε κοσμηματοπωλεία, οι αγορές σε γενικούς λογαριασμούς υπόπτων για διακίνηση πορνογραφικού υλικού, σε προσωπικές υπηρεσίες συνοδών, σε πληρωμές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και σε αγορά υπηρεσιών εστίασης.  

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions