ΝΕΑ

Φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια

Ψηφίστηκε η νέα κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια, από την οποία το οικονομικό επιτελείο προσδοκά αυξημένα έσοδα της τάξεως των 140 εκατ. ευρώ. Η Κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια διαμορφώνεται ως εξής:

Φορολογία εισοδήματος 2016

 

Σύμφωνα με τον νόμο  4387/2016 (ΦΕΚ A85/12.05.2016), ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο,  επήλθαν μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων. Ειδικότερα:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 112,    για εισοδήματα, τα οποία αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και τα επόμενα, η κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και συνταξιούχων τροποποιήθηκε σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε € Φορ. Συντελεστής
0 - 20.000 22%
20.001 - 30.000 29%
30.001 - 40.000 37%
40.001 - 45%

 

Με τις δύο νέες πρώτες κλίμακες ελαφραίνει η φορολογική υποχρέωση, ενώ αυξάνουν οι δύο τελευταίοι συντελεστές με συνέπεια την ανάλογη επιβάρυνση των εισοδημάτων άνω των € 30.001,00.

Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ_Μαίος 2016

Aπό 01.06.2016 αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ από 23% σε 24%, μετά από σχετική ψήφιση του μέτρου αυτού, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Επίσης, από 01.06.2016, οι συντελεστές ΦΠΑ των παρακάτω νησιών εξομοιώνονται με τους συντελεστές, οι οποίοι ισχύουν και στην υπόλοιπη χώρα, δηλ. ο κανονικός συντελεστής γίνεται 24%, ο μειωμένος 13% και ο υπερμειωμένος 6%.

Οι αυξήσεις αυτές ισχύουν για τα κάτωθι νησιά: Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο.

Οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 17%, 9% και 4%. 

Τα νησιά του Αιγαίου, στα οποία παραμένουν μειωμένοι οι συντελεστές ΦΠΑ μέχρι την 01.01.2017, είναι τα κάτωθι:

Τα νησιά των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, τα Δωδεκάνησα εκτός της Ρόδου και της Καρπάθου, οι Κυκλάδες εκτός των νησιών Σύρος, Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Μύκονος, Κέα, Σαντορίνη, Σίφνος και Αντίπαρος, η Σαμοθράκη και οι Βόρειες Σποράδες εκτός των νησιών Σκιάθος, Αλόννησος και Σκύρος.

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων

Υπ. Οικ. ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542/21.10.2015

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως ίσχυε μέχρι την 31.12.2012, οριζόταν ότι τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ., ο οποίος ίσχυσε από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2014 οριζόταν ότι τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014, ορίζεται ότι, τα βιβλία και στοιχεία πρέπει να διαφυλάσσονται κατ ελάχιστον:

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions