ΝΕΑ

Ειδικό βιβλίο υπερωριών

Σύμφωνα με τον Ν. 4225/2014 ( παράγραφο 2, άρθρο 14), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4310/08-12-2014 ( άρθρο 55), κάθε εταιρία υποχρεούται να τηρεί «Ειδικό βιβλίο υπερωριών».

Νέος νόμος για την παραχώρηση των ΕΙΧ / βελτιωμένη έκδοση

Σας γνωρίζουμε ότι με την ψήφιση την 22.12.2016 του Νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α240) , άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

Συναλλαγές μόνο με πλαστικό χρήμα

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε με το παρόν, ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4446/22.12.2016, από την 01.01.2017 καθιερώνονται οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι οποίες θα εκπίπτουν φορολογικά. 

Νέα σχετικά με συντελεστές ΦΠΑ

Aναστέλλεται για ένα χρόνο (δηλαδή έως 31.12.2017) η κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου και Δωδεκανήσου πλην των νησιών Ρόδου και Καρπάθου και όπως είναι γνωστό από τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 η κατάργηση θα ίσχυε από 01.01.2017. Στα παραπάνω νησιά ισχύουν οι συντελεστές ΦΠΑ: κανονικός συντελεστής 17%,  μειωμένος 9% και υπερμειωμένος 4%.

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions